Celem kursu jest zwiększenie wiedzy oraz podniesienie umiejętności i kompetencji w zakresie sztuki prezentacji i negocjacji. Osiągnięciu postawionego celu służą:
1. omówienie i trening skutecznych form prezentacji - w mowie, na piśmie, w formie audiowizualnej;
2. zapoznanie z technikami skutecznej argumentacji i rozpoznawania argumentacji pozornej, wraz z ćwiczeniami praktycznymi;
3. zapoznanie z warunkami kształtowania korzystnych sytuacji negocjacyjnych oraz używania w nich skuteczych technik, wraz z ćwiczeniami praktycznymi;
4. omówienie technik opisu projektów i skutecznego sporządzania wniosków.