Celem kursu jest prezentacja podstawowych zagadnień z zakresu makroekonomii dla studentów kierunku Administracja I stopnia I rok.