Kurs obejmuje historię literatury niemieckiego obszaru językowego od epoki ekspresjonizmu do lat powojennych. Dotyczy zagadnień omawianych zarówno na wykładzie, jak i na ćwiczeniach.