Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku filologia germańska (1 rok, studia niestacjonarne pierwszego stopnia).