PNJA sztuka prezentacji

Metody kształcenia

ćwiczenia usprawniające posługiwanie się głosem i językiem ciała, praca w parach i grupach,
 prezentacja multimedia, analiza tekstów oraz nagrań