PNJA pisanie akademickie

Doskonalenie umiejętności w zakresie pisania, precyzji formułowania wypowiedzi pisemnych, planowania treści,
poprawnego stosowania zasad interpunkcji oraz ortografii.

 

Metody kształcenia: analiza tekstów z dyskusją, praca indywidualna, praca w parach oraz w grupach, ćwiczenia z
 przeważającą aktywnością studentów, metody e-learningowe