Periodyzacja literatury niemieckojęzycznej (epoki, nurty, przedstawiciele, wybrane utwory)