Historia literatury niemieckojęzycznej od początków do okresu klasyki weimarskiej (Weimarer Klassik)