Celem kursu jest zwiększenie wiedzy na temat współczesnej sytuacji w krajach niemieckiego obszaru językowego, wzrost oraz pobudzenie dalszego podnoszenia kompetencji społecznych w tej dziedzinie oraz trening praktycznego zastosowana nabytych efektów nauki w formie praktycznie zorientowanych umiejętności.

W trakcie kursu omawiane są kwestie geograficzne (w tym ważne obiekty historyczne i atrakcje turystyczne), geopolityczne, gospodarcze, sfera kultury dnia codziennego i zwyczajów, a także różnice językowe krajów niemieckiego obszaru językowego

Osiągnięciu postawionych celów służy praca z tekstami autentycznymi i dydaktyzowanymi, realizowana indywidualnie oraz grupowo, a także poprzez duskutowane na forum prezentacje multimedialne.