Celem przedmiotu jest wyrobienie w studentach umiejętności filologicznej analizy i interpretacji tekstów literackich