Przekazanie studentom wszechstronnej wiedzy oraz umiejętności analizowania podstawowych zagadnień z zakresu prawa celnego.