Kurs przedmiotu obejmuje organizację polskiej polityki zagranicznej, polską politykę bezpieczeństwa, miejsce Polski w Unii Europejskiej oraz stosunki bilateralne z wybranymi krajami.