Celem kursu jest przedstawienie zapoznanie studentów z instytucjami prawa handlowego i ich zastosowaniem w praktyce obrotu gospodarczego.