Treści kształcenia:strona bierna, odmiana rzeczownika, przymiotnika, tryb przypuszczający