Celem kursu jest przekazywanie materiałów niezbędnych do przygotowania pracy licencjackiej.