Kształcenie kompetencji językowo-komunikacyjnej w zakresie treści semestru 2.