Kurs rozumienia tekstu czytanego i mówionego, oparty głównie na audycjach. Zakres tematyczny - treści 4 semestru.