III GC -  Kształtowanie podstawowej kompetencji językowo-komunikacyjnej (mówienie, rozumienie, czytanie, pisanie) w obrębie języka niemieckiego jako obcego obcego do poziomu A2.