Celem kursu jest przekazywanie materiałów niezbędnych do przygotowania pracy magisterskiej.