Przedmiot Podstawy przedsiębiorczości dla studentów I roku prawa (I SSP) WPiA USz.