Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z specyfiką języka naukowego, zasadami pisania prac magisterskich, technikami zestawiania bibliografii, regułami parafrazowania, cytowania i podawania danych bibliograficznych