Celem kursu jest zapoznanie studentów z różnymi aspektami polityki społecznej, uwrażliwienie na różnorodne jej problemy oraz samodzielne studiowanie literatury z tego zakresu.