seminarium językoznawcze dla studentów II FP, I st.