Konwersatoria, dramaturgia polska XXi XXI wieku, wybrane nurty, zagadnienia kompozycji dramatu, zwiazków z tradycją.