Konwersatoria obejmujące wybrane zagadnienia z dramturgii polskiej i obcej, jej realizacji teatralnych oraz miejsca w kulturze.