Kurs dla studentów 1. roku II stopnia Kognitywistyki Komunikacji.