Wykład kursowy dla II roku kierunku Ekonomiczno-Prawnego I stopnia