Kurs gramatyka opisowa współczesnego języka rosyjskiego dotyczy charakterystyki oraz zasad użycia samodzielnych i pomocniczych części mowy języka rosyjskiego. Prowadzony jest na filologii rosyjskiej, na II r. studiów stacjonarnych.