G

Kurs wykładów z gramatyki opisowej współczesnego języka rosyjskiego dotyczy charakterystyki systemów języka rosyjskiego, funkcji ich podstawowych jednostek. Prowadzony jest na filologii rosyjskiej, na I roku studiów stacjonarnych I stopnia.