Wykład kursowy dla IV roku niestacjonarnych studiów prawniczych.