Przedmiot dla studentów 2. roku II stopnia Kognitywistyki komunikacji.