Seminarium dla IV roku studentów stacjonarnych jednolitych studiów prawniczych w roku akademickim 2019/2020.