Aktualności

 
 
Picture of Mielko Konrad
Vulcanus - praktyki w Japonii
by Mielko Konrad - Thursday, 15 January 2015, 12:02 PM
 

Program mający na celu wzrost współpracy przemysłowej i lepsze zrozumienie między Japonią a Unią Europejską. Obejmuje praktyki przemysłowe dla studentów z Europy.

Praktyki zaczynają się we wrześniu, a  kończą w sierpniu następnego roku. W tym czasie studenci uczestniczą w:
- tygodniowym seminarium dotyczącym Japonii
- czteromiesięcznym intensywnym kursie języka japońskiego
- ośmiomiesięcznych praktykach w firmie japońskiej.

Cele programu:
- poznanie szeregu zaawansowanych technologii stosowanych przez wiodące firmy japońskie
- poznanie języka japońskiego i docenienie japońskiej kultury
- stworzenie warunków dalszej kariery ukierunkowanej na współpracę z japońskim biznesem.

W programie mogą uczestniczyć:
- obywatele Unii Europejskiej
- studenci inżynierii i nauk ścisłych, takich jak informatyka, inżynieria naukowa, mechaniczna, chemiczna, elektronika, biotechnologia, elektronika, fizyka, telekomunikacja, informacja, inżynieria nuklearna, materiały  metalowe, ceramika, systemy produkcji
- osoby ubiegające się o wyjazd muszą być studentami na co najmniej czwartego roku na jednym z uniwersytetów w UE. Staż odbędzie się zgodnie z zasadami danego uniwersytetu  - może, ale nie musi być zaliczony do czasu nauki na danym uniwersytecie

Program jest finansowany przez Europejsko - Japońskie Centrum Współpracy Przemysłowej oraz japońskie firmy goszczące praktykantów. Studenci dostają grant w wysokości 1.900.000 jenów na pokrycie kosztów podróży oraz kosztów utrzymania w Japonii. Seminarium i kurs językowy są bezpłatne. Studenci otrzymują zakwaterowania na czas seminarium, kursu językowego i praktyk.

Termin składania wniosków: 20 stycznia 2015 r.