Aktualności

 
 
Picture of Mielko Konrad
I Seminarium„Nowe czasy – nowa edukacja”
by Mielko Konrad - Thursday, 3 December 2015, 11:14 AM
 

Instytut Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego 9 grudnia 2015 roku organizują I Seminarium„Nowe czasy – nowa edukacja”.


Współczesny rozwój społeczeństwa powoduje zwiększenie zapotrzebowania na edukację na poziomie wyższym i jednocześnie zmianę treści oraz rozwój struktury tej edukacji. Kluczowymi podmiotami, zainteresowanymi w zrozumieniu i uwzględnieniu logiki tych zmian są uczestnicy procesu uniwersyteckiego, pracownicy naukowo-dydaktyczni i studenci. Współdziałanie tych podmiotów stwarza Świat Uniwersytetu, istniejący i rozwijający się już ponad 800 lat.

W społeczeństwie postprzemysłowym intensywny rozwój komunikacji spowodował radykalną transformację procesu tworzenia i przekazywania informacji, zmienił zasady funkcjonowania barier między naukową a inną wiedzą, strukturę procesu wytwarzania kapitału społecznego i indywidualnego – kulturowego kapitału jednostki. Dlatego też szkoła wyższa musi się zmieniać i zmienia się.

Aby móc podjąć problem optymalizacji tej zmiany planujemy zrealizować badanie wyobrażeń docelowych grup społecznych. Efekty zrealizowanych zogniskowanych wywiadów grupowych przedstawimy podczas seminarium.

Dyskusje na seminarium toczyć będziemy wokół takich tematów jak:

    bilans tradycji i innowacji we współczesnej edukacji (nowa edukacja – na ile nowa?);
    fenomen niesformułowanych oczekiwań: infantylizm czy odzwierciedlenie stanu życia społecznego, rozwoju praktyk;
    kształcenie dla funkcjonowania – lokalnego, regionalnego, globalnego;
    edukacyjne plany społeczeństwa – wyższe wykształcenie jednopoziomowe, dwupoziomowe czy pełne.

Serdecznie Państwa zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium – 9 grudnia 2015r., sala 117