Aktualności

 
 
Picture of Mielko Konrad
Informacja dla studentów 1 roku I stopnia
by Mielko Konrad - Wednesday, 30 October 2019, 10:31 AM
 

INFORMACJA JEST WYŁĄCZNIE DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU 

I stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 

UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 

*poniższe informacje nie dotyczą studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  I roku II stopnia 

 

Według  Zarządzenia JM Rektora US nr 48/2013r. Uniwersytet Szczeciński Student jest zobowiązany w trakcie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia (tzw. licencjackich)  

opanować przynajmniej jeden język obcy na poziomie B2. 

Poziom B2  jest dokładnie zdefiniowany w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). 

Student na I roku w Dziekanacie swojego Wydziału dokonuje w stosownym czasie wyboru języka obcego, jaki chciałby mieć w ramach lektoratu ( lektorat wynosi 120 godz. wybranego języka). 

ACKJ zapewnia lektoraty zgodnie z ofertą Wydziału z  następujących języków obcych: 

angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego. 

Docelowo większość lektoratów języków obcych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych  I stopnia w Uniwersytecie Szczecińskim będzie prowadzone od drugiego roku studiów od poziomu B1 do poziomu B2.  

Każdy student I roku studiów I stopnia musi do końca listopada bieżącego roku akademickiego przystąpić do Testu Poziomującego (Diagnostycznego) online po to by określić swój poziom znajomości języka, przy czym poziom wyjściowy to B1. 

Jeżeli student jest na poziomie niższym, to powinien nadrobić różnicę między swoim poziomem a poziomem B1 we własnym zakresie w czasie I roku studiów.

 

Termin testu diagnostycznego:  test jest dostępny pod adresem internetowym : 

 

e-studia.univ.szczecin.pl 

 

od 18.11.2019  

 

(PONIEDZIAŁEK od godz. 6:00)   

 

do 02.12.2019  

 

(PONIEDZIAŁEK do godz. 15:00) 

 

Jak wykonać test: Na swojej poczcie  email usz.edu.pl otrzymasz tymczasowe hasło do zalogowania  się do :  Testy Poziomujące 2019.  

 

Po zalogowaniu się na platformie e-studia.univ.szczecin.pl, system wymusi zmianę hasła tymczasowego na " Twoje własne hasło". Po zmianie hasła wybierz w Menu zakładkę rozwijalną „Moje Kursy”, a z niej “Testy Poziomujące 2019”. Zapoznaj się z informacjami i wybierz odpowiedni test, z języka który chcesz studiować. 

 

Jaki język wybrać na Teście: Zasadniczo Test należy zrobić z 1 języka obcego (najlepiej ten, którego chcesz się uczyć w ramach lektoratu) 

 

Format Testu: Test składa się z 90 pytań, podane są 3 odpowiedzi A,B,C; tylko jedna odpowiedź jest poprawna, jeżeli przerwiesz test lub nie uzyskasz oczekiwanego wyniku przy pierwszym podejściu, możesz podejść jeszcze raz. Możliwe są 2 podejścia do testu. 

 

Czas wykonania Testu:Masz 45 min. na zaznaczenie odpowiedzi, w ramach jednego podejścia.  Można wracać do odpowiedzi by je edytować przed zatwierdzeniem ostatecznie testu. 

 

Kryteria Punktacji / Wyniki :  

 

(0-33%) – poziom A1,  

 

(34%-66%) – poziom A2,  

 

(67%-100%) -  poziom B1  

 

HELPDESK KONTAKT: 

 

Sprawy studenckie dot. lektoratu itp. 

 

Anna Maksymiuk 

 

Roksana Burdziak 

 

ackj@univ.szczecin.pl 

 

tel. 91 444 38 14/ 38 10 ( w godz. 9:00 – 14:00 pon. – pt.) 

 

Problemy techniczne  

 

Konrad Mielko 

 

konrad.mielko@usz.edu.pl 

 

Tel. 91 444 10 57 ( w godz. 8:00 -14:00 pon. – pt.)