Informacje o CNZ

Centrum Nauczania Zdalnego Uniwersytetu Szczecińskiego (CNZ) powstało 1 stycznia 2002 r. z inicjatywy prof. Zygmunta Drążka.

Celem działalności CNZ jest umożliwienie pracownikom Uniwersytetu Szczecińskiego wykorzystania nowoczesnych technik internetowych w procesie edukacyjnym i komunikacyjnym. Zadania CNZ realizowane są za pomocą dostępnych narzędzi informatycznych przeznaczonych do prowadzenia działalności związanej z e-learningiem

Do realizacji zadań CNZ na stanowiskach informatyków zatrudniono dwie osoby - mgr Konrada Mielko oraz mgr Macieja Olejnika - absolwentów Informatyki i Ekonometrii WNEiZ Uniwersytetu Szczecińskiego.

Last modified: Monday, 17 February 2014, 2:47 PM