Platformy distance learning - Systemy zarządzania nauczaniem zdalnym

Nauczanie przez Internet wymaga zastosowania specjalistycznych systemów informatycznych nazywanych Systemami Zarządzania Nauczaniem - LMS. Zadaniem systemów tego typu jest zarządzanie procesem nauczania przez Internet, udostępnienie narzędzi komunikacyjnych dla studentów i nauczycieli oraz zarządzanie udostępnianiem publikacji, materiałów edukacyjnych, itp.

W skład systemu LMS wchodzi szereg narzędzi m.in. komunikacyjnych (chat, forum dyskusyjne, system ogłoszeń), organizacyjnych (organizery, kalendarze, notatniki). Za pomocą tych narzędzi możliwe jest zorganizowanie uporządkowanego i wygodnego procesu nauczania zarówno dla studentów jaki i nauczycieli. Możliwe staje się przygotowanie miejsca nauki w którym w jednym miejscu zebrane zostaną olbrzymie zasoby wiedzy, a dzięki narzędzią komunikacyjnym zorganizowany zostanie swobodny przepływ wiedzy i doświadczeń.

Wśród najczęściej spotykanych obecnie systemów zarządzania nauczaniem wyróżniamy następujące typy systemów:

LMS - Learning Management System - System Zarządzania Nauczaniem
LCMS - Learning Content Management System - System Zarządzania Nauczaniem i Treścią
Różnica jaka jest między LMS a LCMS to występujące w systemach LCMS narzędzia do zarządzania treścią. Narzędzia te pozwalają na budowę materiałów edukacyjnych (prezentacji, stron WWW, quizów i innych zawartości kursów). Narzędzia które pozwalają na budowę i zarządzanie treścią w systemach LCMS nie wykluczają stosowania innego oprogramowania do budowy materiałów edukacyjnych (wstawianie dokumentów WORD, PowerPoint, Flash).

Obecnie najczęściej występującymi systemami są systemy LCMS - które zawierają wszystkie niezbędne narzędzia do prowadzenia nauczania przez Internet. Dzięki temu koszty przedsięwzięcia maleją znacznie, gdyż nie jest konieczne w tym wypadku stosowanie komercyjnego, drogiego oprogramowania do budowy treści i materiałów edukacyjnych przez każdego autora materiałów.

Występuje jeszcze jeden podział systemów LMS na jaki należy zwrócić uwagę. Wyróżniamy systemy:

Komercyjne
Niekomercyjne
Różnica pomiędzy tymi dwoma rodzajami systemów polega nie tylko na tym, że systemy komercyjne należy kupić a niekomercyjne dostępne są jako open source na licencji GPL. Systemy niekomercyjne wzorowane są często na systemach komercyjnych, zawierają ten sam zestaw narzędzi i podobną funkcjonalność (poza narzędziami zaawansowanymi technologicznie takimi jak wideokonferencje). Różnica polega na tym że systemy komercyjne mają wsparcie techniczne producentów tych systemów. W przypadku systemów niekomercyjnych można liczyć wyłącznie na dobrą wolę innych użytkowników systemu.

Zakup komercyjnego systemu zarządzania nauczaniem wiaże się często także z tym że do systemu dołączone są również materiały edukacyjne, artykuły, treści i plany nauczania.

Last modified: Tuesday, 18 February 2014, 2:40 PM