Zmień swoje hasło w MOODLE

Zmiana hasła dostępu do platformy MOODLE
Klicken Sie auf 'http://www.e-studia.univ.szczecin.pl/login/change_password.php', um die Ressource zu öffnen